Show simple item record

A Draft of a Corporate Financial Plan

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorByrtus, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBYRTUS, D. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178035
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. Také uvádí principy, metody a zásady aplikované při tvorbě finančních plánů. Na základě teoretických poznatků zahrnuje praktické analýzy současného stavu okolí, finanční situace a budoucích perspektiv společnosti. V poslední části této práce je zpracován samotný finanční plán.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis is focused on the creation of a financial plan for 4 future periods for real company. The first part describes a general structure of the financial plan, its types and specifies the most used analysis. As well as the principles and methods, which are mostly used in financial planning, are mentioned. Based on theoretical knowledge, the practical analysis of current situation, financial situation and future perspectives of the company are included. The financial plan is specified in the last part of this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční pláncs
dc.subjectfinanční řízenícs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectdlouhodobý finanční pláncs
dc.subjectkrátkodobý finanční pláncs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectFinancial planen
dc.subjectfinancial managementen
dc.subjectplanningen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectlong-term financial planen
dc.subjectshort-term financial planen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.subjectcash flowen
dc.subjectcostsen
dc.subjectrevenuesen
dc.titleNávrh podnikového finančního plánucs
dc.title.alternativeA Draft of a Corporate Financial Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:39cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:32en
sync.item.modts2020.03.31 15:32:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSikora, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: 1. Bylo by možné danou investici financovat i z vlastních zdrojů? - zcela zodpovězeno 2. Na změnu jakých předpokladů jsou očekávané výsledky (zisk, cash flow) nejvíce citlivé? - zcela zodpovězeno Otázka doc. Korytárová: jaký je účel investice? - zcela zodpovězeno Otázka Ing. Ptáček: důvod výběru konkrétního bankrotního modelu? -zcela zodpovězeno Otázka Ing. Bumberová: jsou výsledky práce srovnány s konkurencí? - zcela zodpovězeno Otázka Ing. Pěta: jakým způsobem ovlivnily minulé výsledky současné závěry práce? - zcela zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record