Show simple item record

Comparation of Taxation of Family in the Czech Republic and Selected Countries OECD

dc.contributor.advisorLajtkepová, Evacs
dc.contributor.authorKlenorová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKLENOROVÁ, L. Komparace zdanění rodiny v České republice a vybraných zemích OECD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119717cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178037
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním zdanění rodiny v České republice a ve vybraných zemích OECD. V teoretické části je popsána osobní důchodová daň, její konstrukční prvky a základní informace o zdaňování fyzických osob dle legislativy jednotlivých států. Analytická část práce je podrobněji zaměřena na zdanění příjmů ze zaměstnání v České republice, Irsku a Německu. Poslední část podává návrhy a doporučení pro Českou republiku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on comparation of taxation of family in the Czech Republic and selected OECD countries. The first part summarizes theoretical knowledge about personal income tax, its structural components and basic information about taxation of personal income according to national regulations. Second part analyses taxation of the incomes from employment in the Czech Republic, Ireland and Germany. The last part gives suggestions and recommendations for the Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectosobní důchodová daňcs
dc.subjectdaňový splittingcs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectIrskocs
dc.subjectNěmeckocs
dc.subjectpersonal income taxen
dc.subjecttax splittingen
dc.subjecttax optimizationen
dc.subjectCzech Republicen
dc.subjectIrelanden
dc.subjectGermanyen
dc.titleKomparace zdanění rodiny v České republice a vybraných zemích OECDcs
dc.title.alternativeComparation of Taxation of Family in the Czech Republic and Selected Countries OECDen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:39cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119717en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:34en
sync.item.modts2020.03.31 15:35:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKašparovská,, Vlastacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Grásgruber Miloš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: nejsou. Otázky oponenta: zodpovězeno. Otázky dalších členů komise: doc. Lajtkepová: Je pravda, že v ČR mzdovou distribuci odráží spíše medián. Víte, jak je to v Irsku a Německu? Zodpovězeno. Grásgruber, Ph.D.: Porovnávala jste i rozdíly zdravotního a sociálního pojištění mez jednotlivými zeměmi? Nezodpovězeno. Ing. Mikulica: Jaké byly výsledky tohoto porovnání? Která země má nejvýhodnější výsledky? Zodpovězeno. Ing. Mikulica: Existuje v České republice daňový portál? Nezodpovězeno. doc. Fedorová: Jaké byly Vaše důvody pro výběr právě Německa a Irska? Zodpovězeno. doc. Fedorová: Víte, jak se v ČR hodnotí zdanění? částečně zodpovězeno doc. Fedorová: Vaše návrhy by vedly ke snížení daňového zatížení? Myslíte, že je zde šance k realizaci těchto návrhů? Zodpovězeno. doc. Fedorová: Víte, jaký je podíl přímých a nepřímých daní? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record