Show simple item record

Statistical output of security audits

dc.contributor.advisorSedlák, Petrcs
dc.contributor.authorHrubešová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHRUBEŠOVÁ, G. Statistický výstup z asistovaných zhodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119720cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178039
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je statistická analýza asistovaných zhodnocení. Teoretická část popisuje klíčové pojmy z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, základní podklady pro tuto oblast a důležité předpisy. Další část se zaměřuje na popis asistovaného zhodnocení, jeho průběhu, nutných podmínek a obsahu. V poslední části se věnujeme statistické analýze získaných vzorků. Vzorky analyzujeme z několika úhlů pohledu, porovnáváme a hledáme vlastnosti a informace, které by mohly být nápomocné pro auditory při hodnocení.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is a statistical analysis of security audits. The theoretical part describes key terms in the field of cyber and information security, basic background for this area and important regulations. The next part focuses on the description of security audit, its course, necessary conditions and content. The last part is devoted to statistical analysis of obtained samples. We analyse samples from several points of view, compare and look for features and information that could be helpful to the auditor’s assessment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectasistované zhodnocenícs
dc.subjectKIIcs
dc.subjectVIScs
dc.subjectGDPRcs
dc.subjectinformační bezpečnostcs
dc.subjectkybernetická bezpečnostcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectsecurity auditen
dc.subjectCIIen
dc.subjectIISen
dc.subjectGDPRen
dc.subjectinformation securityen
dc.subjectcyber securityen
dc.subjectanalysisen
dc.titleStatistický výstup z asistovaných zhodnocenícs
dc.title.alternativeStatistical output of security auditsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:28cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119720en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:30:27en
sync.item.modts2020.03.30 12:50:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVlastimil,, Svobodacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího: Doporučujete asistované zhodnocení a následnou analýzu začlenit do základního balíčku služeb systémové integrace ve společnosti? odpovězeno Otázka oponenta: Domníváte se, že by bylo možno zpracovat výsledky analýzy do formy doporučení jako "best practise", např. při implementaci ISMS? odpovězeno Mgr. Martina Bobalová Ph.D. Jak vypadá teď aktuální stav ve společnosti? odpovězeno Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Kdy uvidíte ekonomické přínosy ze zavedení Vašich návrhů do společnosti? Jaké konkrétní rizikové dopady mohou vzniknout při nedostatečném zabezpečení IS společnosti? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record