Show simple item record

Proposal of Communication Mix of the Selected company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorNavrátilová, Nikolacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNAVRÁTILOVÁ, N. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119725cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178040
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje převážně na návrh komunikačního mixu vybraného podniku. Je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na teoretická východiska k dané problematice, vymezuje základní definice a pojmy související s marketingem a marketingovou komunikací. Dále je zaměřena na charakteristiku vybraných analýz mikroprostředí a makroprostředí vybraného podniku, které jsou podstatné pro následující části diplomové práce. Druhá část je zaměřena na samotnou analýzu současné situace vybraného podniku a třetí část na návrh komunikačního mixu tak, aby byl v souladu se základními cíli podniku.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses mainly on the design of the communication mix of the selected company. It is divided into three main parts. The first part is focused on the theoretical basis for the given issue, defines basic definitions and terms related to marketing, marketing communications. It also focuses on the characteristics of selected analyses of the microenvironment and macroenvironment of the selected company, which are essential for the following parts of the diploma thesis. The second part is focused on the actual analysis of the current situation of the selected company and the third part on the actual design of the communication mix in order to comply with the basic objectives of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectcommunicationen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix of the Selected companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:59cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119725en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:14en
sync.item.modts2020.04.01 01:53:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBumberová, Veronikacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponentky - odpovězeno Ing. Schüller - Je reálné, když při zavedení Instagramu uvádíte nulové náklady na tento komunikační kanál? - odpovězeno Ing. Schüller - Jak fungují PPC reklamy? Za co konkrétně podnik platí při tomto druhu reklamy? - odpovězeno Ing. Tesař - Proč je pro konkrétní podnik důležité provádět analýzu bistra z hlediska místa? Co přiláká zákazníky na okraj města, kde je bistro umístěno? - částečně odpovězeno Mgr. Novotná - Proč jste volila dotazník na webových stránkách? Proč nebyl dotazník distribuován v papírové podobě? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record