Show simple item record

Proposal of Communication Mix

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorGloza, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:44Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:44Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGLOZA, J. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119728cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178042
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením marketingové komunikace ve společnosti Data Daemon, s.r.o., jež se zabývá průmyslovou automatizací. V teoretické části jsou blíže popsány teoretická východiska práce týkající se dané problematiky marketingového výzkumu na trhu B2B. V analytické části jsou provedeny nezbytné analýzy pro návrh na vylepšení současného komunikačního mixu této společnosti. Návrhy na zlepšení komunikačního mixu jsou následně shrnuty ve třetí kapitole této diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis and evaluation of marketing communication at Data Daemon, s.r.o., dealing with industrial automation. In the theoretical part are described the theoretical starting points of work on the given topic of marketing research on the B2B market. In the analytical part, the necessary analyzes are made to propose a new communication mix for this company. Suggestions for improving the communication mix are summarized in the third chapter of this diploma thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectData Daemoncs
dc.subjectpodpora prodejecs
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectData Daemonen
dc.subjectsales promotionen
dc.titleKomunikační mix podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mixen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:39cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119728en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:16en
sync.item.modts2020.04.01 05:20:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHavlíček, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - odpovězeno Ing Schüller - V práci využíváte Porterovu analýzu 5 konkurenčních sil. Co hodnotí tato analýza a na co se využívá? - odpovězeno Ing Schüller - V práci navrhujete PPC reklamy. Nicméně návrh není příliš podrobný. Co jste opoměl při tomto návrhu? - odpovězeno Mgr. Novotná - Při vyhodnocení dotazníkového šetření využíváte grafické znázornění (koláčové grafy), bohužel zvolen nevhodný typ grafu k daným proměnným. Co by bylo vhodnější? - částečně odpovězeno Mgr. Novotná - Webové stránky firmy jsou statické či dynamické? Na základě čeho jste definoval náklady na aktualizaci a údržbu webu firmy? - odpovězeno doc. Zinecker - Připomínky k jazykové úpravě diplomové práce. Ing. Tesař - V práci uvádíte, že ve firmě převládá benevolentní autoritativní styl řízení. Vysvětlete podrobněji tento styl řízení. - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record