Show simple item record

Proposal of Communication Mix in the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorTurečková, Erikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:44Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:44Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTUREČKOVÁ, E. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178045
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou cestovní agentury, která působí jako prostředník při prodeji zájezdů cestovním kancelářím. Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První kapitola nese název Teoretická východiska práce, která vysvětlují základní pojmy spojené s řešenou problematikou. Na základě této kapitoly je následně vytvořena další s názvem Analýza problému a současné situace. Tato kapitola je zpracována díky příslušným analýzám. V závěru se nachází kapitola, která obsahuje návrhy na zlepšení současné situace, které přispívají k efektivnější propagaci.cs
dc.description.abstractThe master thesis is focus on issue of travel agency, which acts as a mediator in the sale of tours to travel agencies. The thesis is structured into three main chapters. The first one is called Theoretical Basis of Work, which explains the basic concepts associated with the problem. Subsequently, another chapter called Problem Analysis and Current Situation is created. This chapter is processed through relevant analyzes. Finally, there is a chapter that contains suggestions for improving the current situation, which contribute to more effective promotion of propagation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectcestovní agenturacs
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjecttravel agencyen
dc.titleNávrh komunikačního mixu ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:53cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:30:54en
sync.item.modts2020.03.30 19:40:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVlková, Barboracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Žižlavský: Proč používáte ceny s DPH a zároveň i ceny bez DPH v kalkulaci nákladů? Jak budete pracovat s Facebookovým profilem? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record