Show simple item record

Proposal of Communication Mix of the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorValenta, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:44Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:44Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVALENTA, T. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119732cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178046
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá komunikačním mixem bankovní společnosti a jejím hlavním cílem je návrh nového komunikačního mixu, vycházejícího z provedených analýz. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, ze kterých jsou odvozeny následující dvě části práce. Ve druhé části jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. V poslední části jsou vypracovány konkrétní návrhy a jejich implementace pro komunikační mix bankovní společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the communication mix of the banking company. Its main task is to design a new communication mix based on the performed analyses. Theory is described in the first part and serves as basis for following parts. Second part reveals analyses of an external and internal environment of the company. The last part states exact proposals and their implementation for the communication mix of the banking company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýza vnějšího prostředícs
dc.subjectanalýza vnitřního prostředícs
dc.subjectbankovní společnostcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectúčetcs
dc.subjectexternal environment analysisen
dc.subjectinternal environment analysisen
dc.subjectbanking companyen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectpromotionen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectaccounten
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119732en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:47:13en
sync.item.modts2020.03.31 02:41:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBaránek, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceIng. Žižlavský: Jsou vaše návrhy určeny pouze pro jednu pobočku? Jaká byla reakce nejvyššího vedení banky na vámi navrhovaná řešení? Jak oslovíte zákazníka, kterého je vůči vámi navrhovaným řešením imunní (vyhýbá se reklamním letákům i reklamě na internetu)? - zodpovězeno Ing. Hornungová: Jakou skupinu mají oslovit "influenceři"? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record