Show simple item record

Proposal of Communication Mix of the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorBoček, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBOČEK, P. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119734cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178047
dc.description.abstractDiplomová práce je návrh komunikačního mixu pro vybraný podnik. Zvolený podnik je Pantograff art store, který se zabývá prodejem barev ve spreji a nátěrových hmot. Diplomová práce je rozdělena na 3 části. První část je teoretická, kde jsou popsány teoretická východiska, které se týkají daného tématu marketingového výzkumu na trhu B2C. Analytická část se zaměřuje na důležité analýzy pro návrh revitalizace dosavadního komunikačního mixu podniku. V poslední části diplomové práce jsou jednotlivé návrhy na zlepšení marketingu podniku.cs
dc.description.abstractThe thesis is a proposal of communication mix for selected company. The chosen company is Pantograff art store, which sells paints in spray and paints. The diploma work is divided into 3parts. The first part is theoretical, where the theoretical background of the given topic of marketing research on the B2C market is described. The analytical part focuses on important analyzes for the revitalization of the existing communication mix of the company. In the last part of the thesis there are individual suggestions for improving the marketing of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectPantograff art storecs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectPantograff art storeen
dc.subjectsocial networksen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-09-13-10:02:51cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119734en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:23en
sync.item.modts2020.03.31 04:22:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVítek, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno doc. Chlebovský: Váš komunikační mix má porýt obě skupiny produktů firmy? Jaké je vaše cílení komunikačního mixu? Jak byste definoval cílového zákazníka firmy? Neskreslilo vám výsledky dotazníkového šetření, že jste analýzu cílil i na jinou klientelu? Proč jste začal zrovna červem v rámci časového harmonogramu, jak do něj promítáte sezónnost produktu? odpovězeno doc. Lajtkepová: Jaké bude ekonomické zhodnocení vašich návrhů? Chybí ekonomické zhodnocení návrhů. odpovězeno částečně RNDr. Chvátalová: Do jakých geografických oblastí cílujete vaše návrhy? Jak velký byl vzorek, na jakém jste prováděl dotazníkové šetření? odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record