Show simple item record

Proposal of Communication Mix of the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorMlejnek, Vítcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMLEJNEK, V. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119735cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178048
dc.description.abstractCílem této práce je analýza současného komunikačního mixu a návrh nové komunikační strategie reklamní agentury Entity production s.r.o. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána problematika marketingu a komunikačního mixu. Praktická část obsahuje analýzu podniku. Podnik je rozebrán pomocí analýzy obecného okolí, Porterovým modelem nebo analýzou SWOT. Dále jsou v ní zahrnuty výsledky dotazníkového šetření, které se zaměřují na marketingovou komunikaci potencionálních klientů. V závěru kapitoly je uveden návrh nového komunikačního mixu.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to analyze the current communication mix and to propose a new communication strategy of the advertising agency Entity production s.r.o. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part describes problems of marketing and communication mix. The practical part contains the analysis of the company. The company is analyzed by SLEPT analysis, Porter's five forces analysis or SWOT analysis. It also includes the results of a questionnaire survey focusing on the marketing communication of potential clients. At the end of the chapter there is a proposal of a new communication mix.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectcommunication maxen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter's analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119735en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:27:08en
sync.item.modts2020.03.31 22:33:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBumberová, Veronikacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defencevedoucí práce - zodpovězeno oponent práce - zodpovězeno částečně doc. Žižlavský - Jak vysvětlíte nulové náklady, pokud si firma danou činnosti zajišťuje sama? Jak jste zohlednil náklady na pracovníka? - zodpovězeno částečně Ing. Holek - Jaká je vaše pozice ve firmě, na kterou jste zaměřil svou práci? Jaké klienty chcete vaší reklamou (PR článkem) oslovit? - zodpovězeno částečně Ing. Hornungová - Budete vytvářet video jako komunikační nástroj? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record