Show simple item record

The Business Plan for Establishment of Family Pension in Town Tři Studně

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorNedvědová, Janacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNEDVĚDOVÁ, J. Podnikatelský plán pro založení rodinného penzionu v obci Tři Studně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119736cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178049
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu na vybudování rodinného penzionu na Vysočině v obci Tři Studně. Teoretická východiska práce obsahují rozvoj a růst společnosti, strategii společnosti, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, analýzu zákazníků a SWOT analýzu. V praktické části je analyzován současný stav, dále popis penzionu a okolí. Návrhová část vyčísluje náklady projektu, předpovídá tržby a průměrnou cenu za ubytování.cs
dc.description.abstractThis Master's thesis deals with the processing of a business plan for establishing a family guesthouse in Vysočina region in the village Tři Studně. The theoretical basis of the thesis includes development and growth of the company, company strategy, external and internal environment analysis, customer analysis and SWOT analysis. The practical part analyzes the current situation, the description of the pension and its surroundings. The design part calculates the cost of the project, predicts sales and average cost of accommodation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter’s five competitive forces modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titlePodnikatelský plán pro založení rodinného penzionu v obci Tři Studněcs
dc.title.alternativeThe Business Plan for Establishment of Family Pension in Town Tři Studněen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:41cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119736en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:17en
sync.item.modts2020.04.01 02:19:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMráček, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Tesař - Uvažujete v diplomové práci se sezónností, která velmi ovlivňuje provoz? - odpovězeno Ing. Tesař - Při kalkulaci nákladů neuvádíte mzdové náklady. Jak jsou zaměstnanci odměňování? - odpovězeno doc. Zinecker - Z hlediska strategie, čím se bude daný penzion odlišovat od konkurence? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record