Show simple item record

Proposal for Marketing Mix Changes of Selected Company

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorBuček, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:48Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBUČEK, J. Návrh změn marketingového mixu konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119823cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178065
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou současného marketingového mixu reklamní a eventové společnosti Poring a studiem Viara, jež je součástí této firmy a zaměřuje se na pohybové aktivity a zdravý životní styl. V práci jsou vymezeny teoretické poznatky spjaté s tématem, rozbor marketingového prostředí, konkurence a aktuální stav sledované firmy v daném tržním prostředí. Práce zároveň obsahuje návrhy pro optimalizaci marketingového mixu, jež by měly zajistit zlepšení konkurenční pozice sledované firmy na trhu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of contemporary marketing mix of advertising and event company Poring and studio Viara which is focused on physical activities and healthy lifestyle. The thesis defines theoretical knowledge related to the topic, analysis of the marketing environment of the monitored company, its competition and current situation in the given market environment. At the same time, the thesis contains suggestions for optimizing the marketing mix which should ensure improvement of the competitive position of the monitored company on the market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectgrafické studiocs
dc.subjectevent marketingcs
dc.subjectiyengar jógacs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectgraphic studioen
dc.subjectevent marketingen
dc.subjectiyengar yogaen
dc.titleNávrh změn marketingového mixu konkrétní společnostics
dc.title.alternativeProposal for Marketing Mix Changes of Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:57cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119823en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:47:15en
sync.item.modts2020.03.31 02:52:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNováková, Miroslavacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: Jaká je obsahová stránka kurzu Manažer pro internetové programy? odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Jaká je marketingová strategie firmy, cíle firmy, jaká je cílová skupina zákazníků? částečně odpovězeno Jak jste zhodnotil další vývoj a konkurenceschopnost firmy, jak jste změřil přínos realizace návrhů? odpovězeno s výhradami Ing. Jan Pěta, Ph.D. V kapitole ceny je kalkulace zisku, řešil jste daňovou zátěž? odpovězeno Jak bude probíhat evidence plateb, bude systém řešit problematiku DPH (EET)? odpovězeno Doc. Ing. František Bartes, Csc. Řešil jste problematiku možného konkurenčního střetu? částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record