Show simple item record

Use of Data Analysis in Internal Audit

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorDaňková, Nataliecs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:48Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDAŇKOVÁ, N. Využití datové analýzy v rámci interního auditu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119825cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178066
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá prokázáním přínosu využití datové analýzy v rámci interního auditu, a to na příkladu konkrétního auditu platebních karet společnosti Zebra Technologies. V teoretické části jsou popsána základní teoretická východiska týkající se interního auditu a jeho metodologie. Praktická část obsahuje popis vybraných analýz provedených v rámci zkoumaného auditu.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with proving benefits of the use of data analysis within internal audit on the example of a concrete audit of procurement cards of company Zebra Technologies. In theoretical part are described the basic theoretical starting points concerning the internal audit methodology. The practical part includes a description of the selected analysis executed during the examined audit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAuditní analýzacs
dc.subjectdatová analýza v interním auditucs
dc.subjectinterní auditcs
dc.subjectmetody interního auditucs
dc.subjectPower BIcs
dc.subjectAudit analysisen
dc.subjectData analytics in internal auditen
dc.subjectInternal Auditen
dc.subjectMethods of Internal Auditen
dc.subjectPower BIen
dc.titleVyužití datové analýzy v rámci interního auditucs
dc.title.alternativeUse of Data Analysis in Internal Auditen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119825en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:19en
sync.item.modts2020.04.01 01:17:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBubeník, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Milichovský: V jakých jednotkách uvažujete v rámci analytické části diplomové práce? - zodpovězeno Ing. Holek: Na jaký typ karet je zaměřena vaše práce? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record