Show simple item record

Proposal for the implementation security measures according to ISMS in the company developing financial application.

dc.contributor.advisorSedlák, Petrcs
dc.contributor.authorBukovský, Luděkcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:48Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBUKOVSKÝ, L. Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119831cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178069
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh zavedení bezpečnostních opatření do společnosti vyvíjející finanční aplikaci zaměřenou převážně na švýcarský trh. Tato opatření vycházejí z analýzy současného stavu bezpečnosti ve společnosti. Z výsledků analýzy rizik jsou pro společnost navržena bezpečnostní opatření, jenž jsou doporučením norem řady ISO/IEC 27000, která by měla snížit rizika působící na společnost.cs
dc.description.abstractThe goal of this Master Thesis is a proposal for the implementation security measures in the company developing financial software application focused primarily on the Swiss market. These measures are based on results from present state of security in the company. There are the proposal for the security measures on the risk analysis results which are recommendation of the series of standards ISO/IEC 27000 and should lead to the risk reduction affecting the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsystém řízení bezpečnosti informacícs
dc.subjectrodina norem ISO/IEC 27000cs
dc.subjectbezpečnostní opatřenícs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjecthrozbacs
dc.subjectzranitelnostcs
dc.subjectaktivumcs
dc.subjectinformační bezpečnostcs
dc.subjectvývoj softwarucs
dc.subjectinformation security management systemen
dc.subjectISO/IEC 27000en
dc.subjectsecurity measuresen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectthreaten
dc.subjectvulnerabilityen
dc.subjectasseten
dc.subjectinformation securityen
dc.subjectsoftware developmenten
dc.titleNávrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci.cs
dc.title.alternativeProposal for the implementation security measures according to ISMS in the company developing financial application.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:26cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119831en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:41en
sync.item.modts2020.03.30 21:43:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVlastimil,, Svobodacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: V rámci analýzy prostředí uvádíte průměrnou mzdu ve Švýcarsku, kterou přepočítáváte do české měny. Jaká je v dané zemi kupní síla oproti ČR? - zodpovězeno Ing. Rostislav Tesař: Máte v práci někde uvedeny zdroje grafických objektů? Jak hodnotíte aktiva společnosti? Co je to riziko a jak jsou vyhledávána? - částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record