Show simple item record

Proposal for Changes of Marketing Mix of concret Company

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorDvořáková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDVOŘÁKOVÁ, K. Návrh změn v marketingovém mixu konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119851cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178073
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingového mixu konkrétní společnosti. Tyto návrhy by mohly v budoucnosti vést k získání nových zákazníků a posílení loajality u zákazníků stávajících. Diplomová práce je rozdělena do tří podstatných celků. V prvním z nich bude představena teorie potřebná k provedení části následující, kterou je analýza této společnosti a provedení potřebných analýz. Pro zpracování poslední návrhové části jsou právě tyto analýzy nezbytné.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the proposal of changes in the marketing mix of a particular company. These suggestions could lead in the future to get new customers and strenghten loyalty to existing customers. The master thesis is divided into three essential units. The first one will introduce theories needed to carry out the following part, which is the analysis of this company and the necessary analyzes. For the processing of the last design part, these analyzes are necessary.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectmarketing služebcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectservices marketingen
dc.titleNávrh změn v marketingovém mixu konkrétní společnostics
dc.title.alternativeProposal for Changes of Marketing Mix of concret Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119851en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:43en
sync.item.modts2020.03.30 21:31:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVopatová, Ivetacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Dr. Mucha: Jedná se o pobočku firmy působící i v jiných lokalitách ČR? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record