Show simple item record

Design and Creation of a New E-commerce Platform

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorHladík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHLADÍK, P. Návrh a tvorba nové e-commerce platformy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119854cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178074
dc.description.abstractHlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou dostupných řešení, popisem vybraných technologií, včetně popisu, jak tyto technologie byly v projektu konkrétně implementovány. Výsledkem práce je funkční prototyp e-commerce platformy.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on developing prototype of e-commerce platform. This platform will be used as a base for a full-fledged e-commerce solution of specific trader in the future. The thesis deals with the analysis of the current state, analysis of available solutions, description of selected technologies, including a description of how these technologies were specifically implemented in the project. The result of this thesis is a functional prototype of e-commerce platform.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectE-commercecs
dc.subjectE-shopcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectOOPcs
dc.subjectNette Frameworkcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectDoctrinecs
dc.subjectElasticsearchcs
dc.subjectComposercs
dc.subjectRabbitMQcs
dc.subjectE-commerceen
dc.subjectE-shopen
dc.subjectPHPen
dc.subjectOOPen
dc.subjectNette Frameworken
dc.subjectMySQLen
dc.subjectDoctrineen
dc.subjectElasticsearchen
dc.subjectComposeren
dc.subjectRabbitMQen
dc.titleNávrh a tvorba nové e-commerce platformycs
dc.title.alternativeDesign and Creation of a New E-commerce Platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:27cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119854en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:24:35en
sync.item.modts2020.03.31 10:22:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKlusák, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Vilém Jordán: Za jak dlouho by bylo možné prolomit 256b klíč? - nezodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record