Show simple item record

Proposal to introduce information security management with emphasis on building security awareness in a contributory organisation

dc.contributor.advisorSedlák, Petrcs
dc.contributor.authorChudoba, Davidcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationCHUDOBA, D. Návrh zavedení řízení bezpečnosti informací s důrazem na budování bezpečnostního povědomí v příspěvkové organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119861cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178078
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá systémem řízení bezpečnosti informací v organizaci společně s budováním bezpečnostního povědomí u zaměstnanců. Téma je zaměřeno na zpracování konkrétního návrhu šitého na míru příspěvkové organizaci, ve které se zpracovávají osobní a citlivé údaje. V procesu řízené změny budou jednotlivé kroky návrhu postupně implementovány za účelem zvýšení bezpečnosti a uvedení probíhajících procesů v organizaci do souladu s požadavky vyplývajícími z nařízení GDPR.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the information security management system in the organization together with building of security awareness among employees. The theme is focused on the custom made proposal for a contributory organization in which personal and sensitive data are being processed. In the process of controlled change, the individual steps of the design will be gradually implemented in order to increase the security and bring the ongoing processes in the organization into line with the requirements of the GDPR.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectsystém řízení bezpečnosti informacícs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectISO/IEC 27kcs
dc.subjectsecurityen
dc.subjectInformation Security Management Systemen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectISO/IEC 27ken
dc.titleNávrh zavedení řízení bezpečnosti informací s důrazem na budování bezpečnostního povědomí v příspěvkové organizacics
dc.title.alternativeProposal to introduce information security management with emphasis on building security awareness in a contributory organisationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:28cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119861en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:45en
sync.item.modts2020.03.30 21:20:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKamila,, Krupičkovács
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Je po implementaci ISMS a SAE va daném typu organizace tento stav udržitelný bez externí spolupráce? odpovězeno Ing. Aleš Klusák Ph.D. Jakým způsobem bude zabezpečena navrhovaná nová serverovna, jaká jsou pro ni nějvětší hrozby? odpovězeno Ing. Petr Sedlák Jakým způsobem je materiálně (ze zdrojů) zabezpečena tato nová investice? odpovězeno Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. S jakými největšími problémy pro implementaci návrhů jste se ve společnosti setkal? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record