Show simple item record

Expansion of ZKL, a. s. in Hungary

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorHrnčířová, Barboracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHRNČÍŘOVÁ, B. Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119876cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178083
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na zahraniční trh. Praktická část diplomové práce je zaměřena na představení společnosti ZKL, a.s. a prezentuje výsledky strategické a finanční analýzy. V návrhové části je formulována strategie vstupu společnosti na maďarský trh.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to formulate the strategy of entry of ZKL, a. s. to the Hungarian market. The theoretical part summarizes the latest findings from the literature in the area of strategic analysis and expansion of the company to the foreign market. The practical part of the thesis is focused on the introduction of ZKL, a. s. and presents the results of strategic and financial analysis. In the last part a strategy of entry of ZKL, a. s. to the Hungarian market is formulated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectexpanzecs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectmezinárodní podnikánícs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectexpansionen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectinternational businessen
dc.subjectPorter's five-stroke modelen
dc.titleExpanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trhcs
dc.title.alternativeExpansion of ZKL, a. s. in Hungaryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119876en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:42en
sync.item.modts2020.03.31 13:38:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Tomáš Slavík,cs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Janáček (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce (Ing. Tomáš Slavík, MBA): Jakým způsobem lze obchodně pokrýt technicky zákzazníky v rámci celého Maďarska? /zodpovězeno Jak ovlivňuje současná situace v Maďarsku popotávku po ložiscích? /zodpovězeno Otázky členů komise: Ing. Martin Janáček - Kdo Vám pomůže se vstupem do Maďarska a kdo Vám pomůže nabrat klíčové zaměstnance? Máte konkrétní agentury/firmy, které by Vám pokryly získání lidských zdrojů? /zodpovězeno Bude mít efekt expanze firmy a nábor ve chvíli nedostatečného počtu pracovníků? /zodpovězeno Ing. Lucie Kaňovská, Ph. D. - Máte nějaké další návrhy propagace? / zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - Vysvětlete předpokládané tržby a roční vstupní náklady v rámci Vaší DP. / zodpovězeno Vysvětlete druhy nákladů, které se Vaší práce dotýkají a jak byly sestaveny? /částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record