Show simple item record

The Use of Metohods of the Project Management in IT Projects

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkask
dc.contributor.authorSvobodová, Sárask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSVOBODOVÁ, S. Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119885cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178088
dc.description.abstractV diplomovej práci sa zaoberám návrhom projektu pre vybranú firmu s využitím teoretických znalostí, metód a nástrojov projektového managementu. V prvej časti sú popísané základné termíny projektu a projektového managementu, a následne fázy projektu. V druhej časti sa zaoberám analýzou spoločnosti, a ďalej pokračujem návrhom projektu realizácie aktívneho prístupového uzla v konkrétnom mieste siete.sk
dc.description.abstractIn diploma thesis I deal with project proposal for selected company using theoretical knowledge, methods and tools of project management. The first part describes the basic terms of the project and project management, and then the project phases. In the second part of the thesis I deal with the analysis of the company and continue with the proposal of the project of the implementation of the active access node in a particular place of the network.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektsk
dc.subjectriadenie projektusk
dc.subjectprojektový managementsk
dc.subjectanalýzask
dc.subjectProjecten
dc.subjectproject leadingen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectanalysisen
dc.titleVyužití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektůsk
dc.title.alternativeThe Use of Metohods of the Project Management in IT Projectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:31cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119885en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:21en
sync.item.modts2020.04.01 01:21:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoskočil, Radeksk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record