Show simple item record

A Draft of a Corporate Financial Plan

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorGalita, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGALITA, M. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119891cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178089
dc.description.abstractTématem diplomové práce je sestavení finančního plánu pro vybranou společnost, kterou je společnost ZEMO, spol. s r.o. se sídlem v Bohatých Málkovicích, která se zabývá zemědělskou činností, především rostlinnou výrobou. V první části práce jsou vypsána teoretická východiska, poté je zde představen vybraný podnik, provedena strategická a finanční analýza a na závěr práce je zpracován finanční plán na roky 2018 – 2021 v optimistické a pesimistické variantě. Závěrem je provedeno zhodnocení obou variant tohoto finančního plánu.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is to create a financial plan for a selected company, which is the company ZEMO, spol. s r.o. with its headquarters in Bohaté Málkovice, which is engaged in agricultural activities, especially plant production. In the first part of the thesis there are the theoretical starting points, then the selected company is introduced, the strategic and financial analysis is performed and the financial plan for the years 2018 - 2021 in the optimistic and pessimistic variant is processed. Finally, an evaluation of both variants of this financial plan is made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza PESTLEcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectoptimistická variantacs
dc.subjectpesimistická variantcs
dc.subjecttržbycs
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectoptimistic varianten
dc.subjectpesimistic varianten
dc.subjectsalesen
dc.titleNávrh podnikového finančního plánucs
dc.title.alternativeA Draft of a Corporate Financial Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119891en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:48en
sync.item.modts2020.03.30 21:04:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBartoš, Vojtěchcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Janáček (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce (Ing. Michal Karas, Ph. D.): Je pro společnost reálné nakupovat pozemky i přes nutnost takto výrazného dodatečného úvěrového financování? Je reálné získat úvěr v této výši od banky? Konzultoval jste závěry se společností? / zodpovězeno Otázky oponenta práce (doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph. D.): Vysvětlete proč Altmanův model i Index IN 05 vyšel v jednotlivých letech lépe u pesimistické varianty než u optimistické varianty. Nehledě na to, že má klesající charakter. / zodpovězeno Proč jste na začátku sestavování finančního plánu, jako první krok nekvatifikoval firnanční cíle? /zodpovězeno Otázky členů komise: Ing. Martin Janáček - Jaké bylo nejpřekvapivější zjištění při analýze podniku? /zodpovězeno Kdybyste se stal finančním ředitelem této společnosti - co byste učinil jako první? / zodpovězeno Představuje nějakou hrozbu, když EU omezí velikost půdy? /zodpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - Jaká je Vaše zkušenost ve vztahu k půdě a když na půdě hospodaří vlastník či nájemce. / zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record