Show simple item record

Business Plan Language School in Vietnam

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetaen
dc.contributor.authorDoseděl, Filipen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDOSEDĚL, F. Podnikatelský plán - Jazyková škola ve Vietnamu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119898cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178091
dc.description.abstractV této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro založení jazykové školy ve Vietnamu. První část práce obsahuje teoretická východiska, jež jsou podkladem pro následující kapitoly. Druhá část práce se soustředí primárně na analýzu makroprostředí a mikroprostředí. Ve třetí, návrhové části, je zpracován podnikatelský plán obsahující veškeré náležitosti, na jejichž základě se lze rozhodnout, zda podnikatelský plán realizovat, či nikoli.en
dc.description.abstractThe master´s thesis contains the realistic business plan for a language school establishment in Vietnam. First part of thesis contains theoretical basis for the following chapters. The second part of thesis primarily focuses on analysis of the macro- and microenvironment. In the third, the proposal part, the business plan containing all relevant components – needed for decision whether to implement the plan or not – is elaborated.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský plánen
dc.subjectjazyková školaen
dc.subjectanalýza trhuen
dc.subjectmarketingový plánen
dc.subjectfinanční plánen
dc.subjectbusiness plancs
dc.subjectlanguage schoolcs
dc.subjectmarket analysiscs
dc.subjectmarketing plancs
dc.subjectfinancial plancs
dc.titlePodnikatelský plán - Jazyková škola ve Vietnamuen
dc.title.alternativeBusiness Plan Language School in Vietnamcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:58cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119898en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:24en
sync.item.modts2020.04.01 00:52:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChlebovský, Víten
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta – odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Bral jste v úvahu zákony a legislativní pravidla založení firmy ve Vietnamu? Jaké je největší riziko? Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. – Jaký je zájem o výuku cizích jazyků? Chybějící citace, například není citována Porterova analýza pěti sil. Ing. Michal Karas, Ph.D. – Jak jste oslovil 400 respondentů ve Vietnamu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record