Show simple item record

Business Plan of a Small Educational Company

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorPěček, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPĚČEK, D. Podnikatelský plán malé edukační společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119899cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178092
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhotovením podnikatelského plánu malé edukační společnosti, která plánuje podnikat v oblasti pojízdných planetárií. Práce analyzuje proveditelnost a ziskovost podnikatelského plánu. Byly použity metody pro vnější a vnitřní analýzu podniku a na základě výsledků těchto analýz byl vyhotoven konkrétní podnikatelský plán včetně ekonomického variantního zhodnocení. Na základě výsledků této práce lze konstatovat, že pokud společnost bude mít úspěšný telemarketing, je možné podnikat v této oblasti s dobrým ziskem.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the elaboration of a business plan of a small educational company, that plans to do business in a field of portable planetariums. The thesis analyses a feasibility and a profitability of the business plan. Methods for external and internal analysis of a business were used and based on the results of these analyses, the specific business plan including an economic variation was developed. Based on the results of this work, it can be stated that if the company has a successful telemarketing, it is possible to do business in this area with a good profit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectmobilní digitáriumcs
dc.subjectpojízdné planetáriumcs
dc.subjectfulldomecs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjecttelemarketingcs
dc.subjecttechnický pláncs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectmobile digitariumen
dc.subjectportable planetariumen
dc.subjectfulldomeen
dc.subjectmarket analysisen
dc.subjecttelemarketingen
dc.subjecttechnical planen
dc.subjectmarketing planen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectrisken
dc.titlePodnikatelský plán malé edukační společnostics
dc.title.alternativeBusiness Plan of a Small Educational Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:51:00cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119899en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:27:14en
sync.item.modts2020.03.31 21:44:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChlebovský, Vítcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Jaké velké jsou nafukovací planetária? Kdo bude majitelem planetárií? Máte v provozních nákladech započítané náklady na provoz planetárií u zákazníků? doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. – Proč je spotřeba dezinfekčních přípravků na 3D brýle ve fixních nákladech? Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. – Jakým způsobem jste vypočítal koeficienty zaplnění? Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. – Kolik projekcí musíte mít, abyste nebyli v zisku ani ve ztrátě?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record