Show simple item record

Business Plan - Educational Agency

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorFejtová, Alenacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:58Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFEJTOVÁ, A. Podnikatelský plán - vzdělávací agentura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119902cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178094
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení vzdělávací agentury a jejím hlavním cílem je zhodnocení, zda podnikatelský plán zrealizovat, či nikoliv. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části práce. V druhé části autorka provádí analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Ve třetí, návrhové části, je poté zpracován návrh podnikatelského plánu včetně všech jeho součástí.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with the creation of the business plan for an educational agency and the main task of this thesis is to assess whether to implement the plan or not. In the first part there is a theoretical basis for the following two parts. In the second part, the author analyses the external and internal environment of the company. In the third, the proposal part, contains the business plan with all its components.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectvzdělávací agenturacs
dc.subjectanalýza vnějšího prostředícs
dc.subjectanalýza vnitřního prostředícs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjecteducational agencyen
dc.subjectexternal environment analysisen
dc.subjectinternal environment analysisen
dc.subjectmarketing planen
dc.subjectfinancial planen
dc.titlePodnikatelský plán - vzdělávací agenturacs
dc.title.alternativeBusiness Plan - Educational Agencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:58cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119902en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:24:37en
sync.item.modts2020.03.31 10:11:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZich, Robertcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Měla jste už v minulosti zkušenosti z oboru vzdělávání? Chybějící Výkaz zisku a ztrát. Proč je kapitola analýza rizik před kapitolou finančního plánu? Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Proč chcete certifikovat svůj podnik podle managementu kvality, co vám to přinese? Jak je váš produkt napojen na Průmysl 4.0?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record