Show simple item record

Valuation of the Firm by Using Income Capitalization Approach

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorČerná, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:59Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationČERNÁ, Z. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119922cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178099
dc.description.abstractDiplomová práce je zpracována na téma „Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou“. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a jejich definic, dále na metody a postup při oceňování podniku. Praktická část se zabývá stanovením hodnoty společnosti STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o. k 1.1.2018 pomocí metody diskontovaného peněžního toku.cs
dc.description.abstractThe diploma´s thesis is processed on topic of „Valuation of the firm by using income capitalization approach“. The theoretical part is focused on the definition of basic terms, methods and procedure of valuation. The practical part deals with valuation of the company STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o. at 1.1.2018 by using method of discounted cash flow.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstanovení hodnoty podnikucs
dc.subjectvýnosové metody oceňovánícs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectdiskontovaný peněžní tokcs
dc.subjectvaluation of the companyen
dc.subjectincome capitalization approachen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.titleStanovení hodnoty podniku výnosovou metodoucs
dc.title.alternativeValuation of the Firm by Using Income Capitalization Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:38cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119922en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:31en
sync.item.modts2020.03.31 04:28:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZinecker, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Grásgruber Miloš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: Zodpovězeno. Otázky oponenta: Zodpovězeno. Otázky dalších členů komise: doc. Fedorová: Společnost nepředpokládá využití úvěru do budoucna? Zodpovězeno. doc. Fedorová: U finanční analýzy jste brala v úvahu likviditu a zadluženost, použila jste ještě nějaké další ukazatele? Obsahují výsledky finanční analýzy i závěr? Zodpovězeno. Předpokládá společnost do budoucnu velkou obnovu majetku? Souhlasíte s její investiční politikou? Zodpovězeno. Jak potvrdila v roce 2018 skutečnost situaci? Zodpovězeno. doc. Lajtkepová: Bude vedení společnosti pracovat s výsledky Vaší diplomové práce? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record