Show simple item record

Assessment of the Information System and the Proposal for Modification of Specific Company

dc.contributor.advisorKlusák, Alešsk
dc.contributor.authorČička, Dominiksk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:59Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationČIČKA, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178101
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené v prostredí firmy. Na základe analýz práca zahŕňa vlastne návrhy na riešenia pre zefektívnenie informačného systému a celkové zhrnutie.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of the environment of the company TEFIS s.r.o., active in the logistics industry. It discusses the assessment and suggestions for changes to the company's information system. Given issues contains the theoretical background to the given issues and analyzes that were carried out in the company environment. Based on the analysis, the work actually includes suggestions for solutions for streamlining the information system and an overall summary.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformačný systémsk
dc.subjectdátask
dc.subjectprostredie firmysk
dc.subjectsoftvérsk
dc.subjecthardvérsk
dc.subjectCRMsk
dc.subjectZEFISsk
dc.subjectSWOT analýzask
dc.subjectEPCsk
dc.subjectprocessk
dc.subjectLewinov modelsk
dc.subjectPERTsk
dc.subjectrizikosk
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectdataen
dc.subjectthe enviroment of companyen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjecthardwareen
dc.subjectCRMen
dc.subjectZEFISen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectEPCen
dc.subjectprocessen
dc.subjectLewin´s modelen
dc.subjectPERTen
dc.subjectrisken
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změnsk
dc.title.alternativeAssessment of the Information System and the Proposal for Modification of Specific Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:26cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119949en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:45en
sync.item.modts2020.03.31 13:56:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Jiřísk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - nejsoucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record