Show simple item record

Strategic Brand Development

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorLaníková, Danacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:00Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLANÍKOVÁ, D. Strategický rozvoj značky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119964cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178106
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických poznatků je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí kavárny a zhodnocena současná situace kavárny. Analýzou konkurentů, zákazníků, dodavatelů a substitutů je určena stávající pozice značky na trhu kaváren a cukráren v Olomouci a blízkém okolí. Analýzou identity značky jsou odhaleny konkurenceschopné a rizikové oblasti v rámci dalšího rozvoje značky, které jsou zapracovány do návrhů řešení konceptu značky na podporu její konkurenceschopnosti do budoucna.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on brand development of a chosen company in Olomouc, a sweet and coffee shop called Zmrzlinárium Café Centro, that specializes in fabrication and sale of ice cream. On theoretical bases this thesis analyses outside and inside environment of the coffee shop and evaluates its current situation. Analysing competitors, customers, suppliers and suplements, there is defined the brand positioning on the market of coffee shops and sweet shops in Olomouc and surrounding area. Analysing brand identity there are detected competitive and risk areas in the field of further development of the brand, which are then incorporated into proposals of solving the brand concept in order to support its competitiveness in future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectidentita značkycs
dc.subjecthodnota značkycs
dc.subjectrozvoj značkycs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectzákaznícics
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectbranden
dc.subjectbrand identityen
dc.subjectbrand valueen
dc.subjectbrand developmenten
dc.subjectstrategyen
dc.subjectcustomersen
dc.subjectcompetitionen
dc.titleStrategický rozvoj značkycs
dc.title.alternativeStrategic Brand Developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119964en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:33en
sync.item.modts2020.03.31 04:24:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBorek, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno; Otázky oponenta - odpovězeno; Ing. Nina Bočková, Ph.D. - na jakou činnost jsou najímáni v práci zmínění nekvalifikovaní zaměstnanci? - odpovězeno; Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - zohledňujete faktor intolerancí u potenciálních zákazníků? - částečně odpovězeno; proč v práci nemáte popsáno dotazníkové šetření a jeho výsledky - částečně odpovězeno; doc. Ing. Petr Suchánek, PhD. - uvažovala jste o radikálnějších než navrhovaných změnách? - odpovězeno; Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - co si myslíte o využití guerillového marketingu v případě vámi zkoumané značky? - odpovězeno;cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record