Show simple item record

Bankruptcy prediction modelling in manufacturing branch

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorKulkusová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:00Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKULKUSOVÁ, M. Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119966cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178108
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu společností působících ve zpracovatelském průmyslu v České republice. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s tématem predikce bankrotu, metody tvorby bankrotních modelů a výběru proměnných a vybrané bankrotní modely. Analytická část práce zahrnuje testování vybraných bankrotních modelů. Dále je vytvořen nový bankrotní model, který je následně testován a jeho přesnost je porovnávána s modely od jiných autorů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is aimed at the problematic within the prediction of bankruptcy of companies operating in manufacturing industry in Czech Republic. There are defined terms related to the topic, methods of creating bankruptcy models and selected bankruptcy models in the theoretical part. Analytical part includes testing of the selected bankruptcy models. Thereafter a new bankruptcy model is created, which is subsequently tested and its accuraccy is compared to models from other authors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBankrotcs
dc.subjectúpadekcs
dc.subjectbankrotní modelcs
dc.subjectpredikce bankrotucs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectfinanční tíseňcs
dc.subjectROC křivkacs
dc.subjectBankruptcyen
dc.subjectinsolvencyen
dc.subjectbankruptcy prediction modelen
dc.subjectbankruptcy predictionen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectfinancial distressen
dc.subjectROC curveen
dc.titleModelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslucs
dc.title.alternativeBankruptcy prediction modelling in manufacturing branchen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:40cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119966en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:27en
sync.item.modts2020.04.01 04:11:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKuběnka,, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. – Jak jste došla k 95% spolehlivosti modelu? Lze považovat výsledek pro testovací vzorek za signifikantní? Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. – Co vás vedlo k tomu, že jste si vybrala zpracovatelský průmysl?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record