Show simple item record

The Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecard

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorStojaspalová, Vendulacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:00Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSTOJASPALOVÁ, V. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119989cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178109
dc.description.abstractCílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout podobu implementace modelu Balance Scorecard pro vybranou společnost CZECHmetal spol. s r. o., která má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti vybrané společnosti. Analytická část je věnována představení společnosti a nabízeným službám. Návrhová část bude zpracována na základě výstupů strategické analýzy. V jednotlivých perspektivách jsou vytyčeny strategické cíle a stanovena měřítka, která doprovázejí cílové hodnoty. V práci jsou stanoveny strategické iniciativy vedoucí ke splnění vytyčených cílů. Závěr obsahuje rizika a přínosy, které jsou spojeny s implementací modelu ve společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis Evaluation of Company Performance is to propose the implementation of the Balance Scorecard for selected company CZECHmetal spol. s r. o., which aims to increase the competitiveness and performance of the particular company. The analytical part is devoted to the introduction of the company and the services offered, the design part will be elaborated on the basis of strategic analysis outputs. Strategic goals are set out in individual perspectives as well as benchmarks that accompany target values. The thesis sets out strategic initiatives that lead to the achievement of the objectives previously set. The conclusion contains the risks and benefits associated with the implementation of the model in society.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýkonnost společnostics
dc.subjectBalanced Scorecardcs
dc.subjectstrategická analýzycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectperspektivycs
dc.subjectstrategická měřítkacs
dc.subjectstrategické cílecs
dc.subjectcílové hodnotycs
dc.subjectstrategická mapacs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectpřínosycs
dc.subjectCompany performanceen
dc.subjectBalanced Scorecarden
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectperspectivesen
dc.subjectstrategic valuesen
dc.subjectstrategic goalsen
dc.subjecttarget valuesen
dc.subjectstrategic mapen
dc.subjectrisksen
dc.subjectbenefitsen
dc.titleHodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecardcs
dc.title.alternativeThe Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecarden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119989en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:28en
sync.item.modts2020.04.01 02:54:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePetrecká, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího DP: Žádné otázky Otázky oponenta DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Otázka č. 4 - zodpovězeno v plném rozsahu doc. Ing. Miloš Koch, CSc.: V čem vidíte hlavní přinos Balance Scorecard pro společnost? – zodpovězeno Ing. Josef Šunka, Ph.D.: Uvažovala jste mzdové náklady celé společnosti? Co obsahuje kalkulace nákladů na služby? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record