Show simple item record

The Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecard

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorKrušina, Michalcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:01Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:01Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKRUŠINA, M. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119995cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178113
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na problematiku výkonnosti společnosti, na její hodnocení a následnou implementaci modelu Balanced Scorecard. Teoretická část práce představuje teoretické poznatky, získané odbornou literaturou, na které navazují další části této diplomové práce. Analytická část si klade za cíl představit vybranou společnost, včetně situační a finanční analýzy. Výsledné hodnoty jsou využívány jako podklad pro návrhovou část práce, která se zaměřuje na vytvoření a implementaci zmíněného modelu BSC do analyzované společnosti s cílem dosažení nejen vyšší výkonnosti, ale i požadovaných strategických cílů.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the problems of company performance, its assessment and the following implementation of the Balanced Scorecard model. The theoretical part of the work introduces theoretical knowledge acquired in professional literature followed by other parts of the thesis. The analytical part aims at introducing a chosen company including situational and financial analysis. The final values are used as a basis for the proposal part of the work that focuses on the creation and implementation of the aforementioned BSC model in the analysed company directed at reaching not only a higher performance but also the required strategic objectives.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBalanced Scorecardcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční výkonnostcs
dc.subjectměření výkonnostics
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectstrategické cílecs
dc.subjectstrategická mapacs
dc.subjectperspektivy BSCcs
dc.subjectBalanced Scorecarden
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.subjectperformnace measurementen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectstrategic targetsen
dc.subjectstrategic mapen
dc.subjectBSC perspectivesen
dc.titleHodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecardcs
dc.title.alternativeThe Performance Evaluation of the Company using Balanced Scorecarden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:40cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119995en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 15:40:49en
sync.item.modts2020.03.31 12:45:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLuňáček, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta: V textu zmiňuje dominantní postavení společností ČEZ a EON. Existuje reálná možnost, jak donutit tyto odběratele k dodržování platebních podmínek? Existuje alespoň teoretická možnost na změnu odběratelů, nebo je tato možnost zcela nemožná. Prosím o podrobnější vysvětlení. - Odpovězeno Doc. Meluzín: Uvažovali jste o faktoringu a forfaitingu? - Odpovězeno Ing. Smolíková: Jaká metody byla použitá pro analýzu rizik? - Částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record