Show simple item record

Reporting of Intangible Assets according to Czech Accounting Legislation and IFRS in the Selected Business Units

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanask
dc.contributor.authorGonová, Luciask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGONOVÁ, L. Vykazování nehmotných aktiv podle české účetní legislativy a IFRS ve vybraných obchodních korporacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120003cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178115
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na vykazovanie nehmotných aktív podľa českej účtovnej legislatívy a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Na základe komparácie vykazovania nehmotných aktív je uvedený vplyv rozdielnosti na finančnú situáciu konkrétnych obchodných korporácií pôsobiacich v energetickom priemysle. Obsahuje návrh postupu k posúdeniu relevantnosti zobrazovaných informácií o nehmotných aktívach pre vybrané skupiny užívateľov účtovnej závierky.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on reporting of intangible assets according to Czech accounting legislation and International Financial Reporting Standards. Based on the comparison of intangible assets reporting, the impact of the differences on the financial situation of selected business units operating in the energy industry is mentioned. It contains a proposal for a procedure to assess the relevance of displayed information about intangible assets to selected groups of users of financial statements.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnehmotné aktívask
dc.subjectgoodwillsk
dc.subjectČeská účtovná legislatívask
dc.subjectIFRSsk
dc.subjectrelevantnosť informáciísk
dc.subjectintangible assetsen
dc.subjectgoodwillen
dc.subjectCzech Accounting Legislationen
dc.subjectIFRSen
dc.subjectrelevance of informationen
dc.titleVykazování nehmotných aktiv podle české účetní legislativy a IFRS ve vybraných obchodních korporacíchsk
dc.title.alternativeReporting of Intangible Assets according to Czech Accounting Legislation and IFRS in the Selected Business Unitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:38cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120003en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:37en
sync.item.modts2020.03.31 04:51:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTumpach, Milošsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno prof. Tumpach - Ve Vaší práci uvádíte v tabulce celkové porovnání vykazování nehmotných aktiv. U společnosti E.ON v položce nehmotné aktiva dochází k velkým rozdílům ve vykazování dle IFRS a dle ČSÚ. Co uvedené způsobilo - zodpovězeno. prof. Tumpach - Uveďte příklady vynaložených výdajů na výzkum a vývoj u společnosti ČEZ - zodpovězeno. prof. Tumpach - Definuje rozdíly mezi výdaji vynaloženými na výzkum a výdaji vynaloženými na vývoj. - částečně zodpovězeno. Ing. Gláserová - Proč jste v rámci své diplomové práci analyzovala společnosti ČEZ a E.ON, co bylo důvodem Vašeho výběru - zodpovězeno. Ing. Gláserová - Ve Vaší diplomové práci jste uvedla možnost sjednocení godwill a nehmotných aktiv, jakým způsobem byste přistoupila ke sjedocení těchto pojmů - zodpovězeno Ing. Gláserová - Na straně 88 uvádíte u společnosti E.ON hodnoty brutto a netto nehmotného majetku. Vysvětlete rozdíl mezi brutto a netto hodnotou. - zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record