Show simple item record

Proposals for Reducing the Flucture of Employees Manufacturing Workers Specific Establishment a Selected Society

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorDrmolová, Anetacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDRMOLOVÁ, A. Návrhy na snížení fluktuace výrobních dělníků konkrétní provozovny ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178116
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na fluktuaci výrobních dělníků konkrétní provozovny společnosti Vodňanská drůbež, a. s. První část je věnována vysvětlení teoretických pojmů souvisejících s tématem - na nejčastější příčiny, způsoby měření či náklady spojené s odchody zaměstnanců. Teoretické poznatky jsou v další fázi využity k analýze a vyhodnocení situace zvolené společnosti. Finální část je návrhová, a zaměřuje se na návrhy zlepšení problematických oblastí, které přispívají ke snížení fluktuace.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the fluctuation of production workers specific establishment company Vodňanská poultry, a. s. The first part is devoted to explanation of the theoretical notions related to the topic - the most frequent causes, the methods of measurement or the costs associated with the departures of employees. Theoretical knowledges are in the next stage applicate for analysis and evaluation of the situation of the selected company. The final part contains suggestions for improving identified problems to reduce fluctuation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfluktuacecs
dc.subjectmíra fluktuacecs
dc.subjectnáklady fluktuacecs
dc.subjectindex stabilitycs
dc.subjectvýrobní dělníkcs
dc.subjectfluctuationen
dc.subjectfluctuation rateen
dc.subjectfluctuation costsen
dc.subjectstability indexen
dc.subjectmanufacturing workeren
dc.titleNávrhy na snížení fluktuace výrobních dělníků konkrétní provozovny ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeProposals for Reducing the Flucture of Employees Manufacturing Workers Specific Establishment a Selected Societyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:58cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120006en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:27:21en
sync.item.modts2020.03.31 21:11:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠkaroupka, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta: Využívá firma k získávání zaměstnanců externí firmy? Doc. Meluzín: Proč byl 13. plat v návrzích zavrhnut? - Částečně odpověděla Doc. Meluzín: Je alternativa měnit nižší závazky za stejný plat? - Odpovězeno Ing. Schüller: Proč jsou respondenti nespokojeni s příspěvkem na sportovní aktivity? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record