Show simple item record

Proposal for Change to the System of Remuneration of Employee in the Selected Company

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorFrkal, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFRKAL, Z. Návrh změny systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178117
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem změny systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti AGROPT, spol. s r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část popisuje základní pojmy spadající do oblasti odměňování zaměstnanců. Analytická část se zaměřuje na analýzu interního a externího prostředí společnosti, na dotazníkové šetření a řízený rozhovor. Poslední část se věnuje navržení opatření ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the proposal for change to the system of remuneration of employee in the selected company AGROPT, spol. s r.o. The thesis is divided into theoretical, analytical and design part. The theoretical part describes the basic concepts of the remuneration of employees. The analytical part focuses on the analysis of the internal and external surroundings of the company, the questionnaire survey and controlled interview. The last part deals with proposing measures to increase employee satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSystém odměňovánícs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectcelková odměnacs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzaměstnavatel.cs
dc.subjectRemuneration systemen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectmotivationen
dc.subjecttotal remunerationen
dc.subjectwageen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectemployer.en
dc.titleNávrh změny systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeProposal for Change to the System of Remuneration of Employee in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:47:22en
sync.item.modts2020.03.31 02:59:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRadomír, Novotnýcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. - bez otázek D, Otázky oponenta - Ing. Radomír Novotný Jak byste prověřil, zda žadatel o práci umí danou práci vykonávat? - nepoloženo Jak byste kontroloval nedodržování přestávek a zákaz kouření? - odpovězeno Otázky komise - Ing. Martin Mahel, PhD. Proč jste použil test shody? - odpovězeno s výtkou Jaká je ve firmě základní mzda a jaké jsou prémie? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record