Show simple item record

Proposal for the Use of the Concept of Total Reward in the System of Selected Company

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorNováková, Šárkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, Š. Návrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120018cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178119
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců v zemědělské společnosti XY, s.r.o. Práce se skládá z teoretické části popisující problematiku, která byla využita. Analytická část zkoumá současný stav, vnitřní a vnější vlivy a poslední část je návrh změn.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the proposal for the use of the concept of total reward in the system in agricultural company XY, s.r.o. The thesis consists of the theoretical part describing the issue that was used. The analytical part examines the current state, internal and external influences and the last part is a proposal of changes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectsystém odměňovánícs
dc.subjectcelková odměnacs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectevaluationen
dc.subjectsystem of evaluationen
dc.subjecttotal rewarden
dc.subjectemployee benefitsen
dc.titleNávrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeProposal for the Use of the Concept of Total Reward in the System of Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:41cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120018en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:49en
sync.item.modts2020.03.31 14:28:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeAndrea, Masařovács
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Rejnuš: Jaký je globální cíl práce? V návrzích máte jen návrhy odměňování, existuje i další možnost odměňování zaměstnanců? odpovězeno Ing. Mihalisko: Celkové náklady jsou 1mil. Kč, kolik vám to přinese v tržbách po této změně navíc? A na základě čeho tyto zvýšené výkony odhadujete? odpovězeno částečně a s výhrady doc. Chlebovský: Je postavení na trhu vnitřní vlyv nebo vnější? odpovězeno RNDr. Chvátalová: Jak velký je podnik z pohledu zaměstnanců, kolika lidem jste rozeslala dotazník a kolik se jich vrátilo? Dělala jste i nějakou jinou heuristickou analýzu? Myslíte si, že další věkové kategorie nejsou významné v hodnocení dotazníkového šetření? Může být i benefitem neomezená dovolená? odpovězeno doc. Lajtkepová: Jakou mají hodinovou mzdu dělnické profese v dané firmě? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record