Show simple item record

The Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Company

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorPíšová, Kláracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:03Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:03Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPÍŠOVÁ, K. Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120039cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178121
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky ve vybraném holdingu a jeho ekonomickém zhodnocením před rozšířením konsolidačního celku a po jeho změně. První část práce obsahuje teoretické poznatky pro konsolidovanou účetní závěrku, které jsou následně aplikovány při tvorbě nových konsolidovaných účetních výkazů souvisejících s rozšířením konsolidačního celku. Závěr práce se věnuje srovnání konsolidovaných účetních závěrek.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of consolidated financial statement in a selected holding and in its economic appreciation before the expansion of the consolidated group and after its change. The first part of the thesis includes theoretical knowledge for consolidated financial statement which are subsequently applied in the creation of new consolidated financial statements related to the expansion of the consolidated group. The conclusion of the thesis is dedicted to the comparison of consolidated financial statements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspojování podnikůcs
dc.subjectkonsolidovaná účetní závěrkacs
dc.subjectkonsolidační celekcs
dc.subjectmetody konsolidacecs
dc.subjectkonsolidační rozdílcs
dc.subjectukazatele finanční analýzycs
dc.subjectcompanies mergeen
dc.subjectconsolidated financial statementen
dc.subjectconsolidated groupen
dc.subjectmethods of consolidationen
dc.subjectconsolidation differenceen
dc.subjectfinancial analysis indicatorsen
dc.titleVliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernucs
dc.title.alternativeThe Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:40cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120039en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:51en
sync.item.modts2020.03.31 15:35:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePavel, Kuboviccs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: nejsou Otázky komise: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.? Vysvětlete výši vlastního kapitálu ke dni akvizice a po akvizici. Jak jste určila pořizovací cenu podílu? Vysvětlete výši volných penežních prostředků ve společnosti. Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record