Show simple item record

Taxation of Wages and Employee Benefits for Large Entities

dc.contributor.advisorSvirák, Pavelcs
dc.contributor.authorGlozygová, Andreacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:03Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:03Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGLOZYGOVÁ, A. Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120046cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178124
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku zdanění odměňovaných zaměstnanců formou mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek. V teoretické části jsou popsány základní typy peněžního i nepeněžního odměňování s ohledem na jejich vliv na daň z příjmu, a to vzhledem k zaměstnanci i zaměstnavateli. Analytická a návrhová část diplomové práce obsahují rozbor méně používaných zaměstnaneckých benefitů a forem odměňování a dopad na finanční situaci obou zúčastněných stran.cs
dc.description.abstractThe master thesis is focused on the issue of taxation of wages and employee benefits for large entities. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts of monetary and non-monetary remuneration regarded to their impact on income tax, considering to employees and employers. The analytical and proposal part of the thesis contain an analysis of less-used employee benefits and forms of remuneration and the impact on the financial situation of both involved parties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDaň z příjmůcs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectdaňové nákladycs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjecthrubá mzda.cs
dc.subjectIncome taxen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectemployeren
dc.subjectemployeeen
dc.subjecttax expenseen
dc.subjectoptimaliza-tionen
dc.subjectgross wage.en
dc.titleZdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotekcs
dc.title.alternativeTaxation of Wages and Employee Benefits for Large Entitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:51:49cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120046en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:27:23en
sync.item.modts2020.03.31 21:02:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeČermáková, Barboracs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno doc. Brychta - Z jakého důvodu jste navrhla finanční příspěvek na home-office? - zodpovězeno. doc. Brychta - Není home-office jako takový již benefitem? - zodpovězeno doc. Brychta - Jak jste stanovila výši superhrubé mzdy u dohody u pracovní činnosti - zodpovězeno. Ing. Gláserová - Ve Vaší práci jste uváděla výši čísté mzdy, na jaké zaměstnance se tato mzda vztahuje? - zodpovězeno Ing. Gláserová - Ve vaší práci jste rovněž uvedla pozitivní vliv Vašich návrhů na výsledek hospodaření, jaký negativní vliv mohou mít Vaše návrhy na výsledek hospodaření - zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record