Show simple item record

Tax Aspects of Transfer Pricing

dc.contributor.advisorSvirák, Pavelcs
dc.contributor.authorGottvaldová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:03Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:03Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGOTTVALDOVÁ, H. Daňové aspekty převodních cen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120049cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178125
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na stanovení převodní ceny u řízených transakcí mezi sdruženými osobami a její dopady na výši daňové povinnosti subjektu. Diplomová práce definuje základní teoretická východiska, právní úpravu k transferovým cenám, popis metod stanovení transferových cen a postup pro stanovení těchto převodních cen. Na základě těchto poznatků je zpracován příklad stanovení metody pro výpočet transferové ceny u vybrané řízené transakce. V závěrečné části jsou zhodnoceny výsledky a pomocí modifikací příkladu dané transakce jsou určena doporučení pro optimalizaci daňové povinnosti společnosti.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with setting a transfer price of controlled transaction between associated enterprises and its impacts on the tax liability of the tax subject. Master thesis defines basic theoretical concepts, legal regulations of transfer pricing, description of methods for setting transfer prices and procedure for determination these prices. Based of this knowledge, an example of the method for setting transfer prices for selected controlled transaction is elaborated. In final part of this thesis, the results are evaluated and recommendations for optimizing the tax liability of the company are determined by modifying the example.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřevodní cenycs
dc.subjectprincip tržního odstupucs
dc.subjectsdružené osobycs
dc.subjectmetody stanovení převodních cencs
dc.subjectzávislá a nezávislá transakcecs
dc.subjectdaňová povinnostcs
dc.subjecttransfer pricesen
dc.subjectarm’s length principleen
dc.subjectassociated enterprisesen
dc.subjecttransfer pricing methodsen
dc.subjectdependent and independent transactionen
dc.subjecttax liabilityen
dc.titleDaňové aspekty převodních cencs
dc.title.alternativeTax Aspects of Transfer Pricingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:51:49cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120049en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:31en
sync.item.modts2020.04.01 04:07:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSvirák, Pavelcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno prof. Tumpach - Jaký vliv má účetnictví na problematiku převodních cen - zodpovězeno. doc. Brychta - Jak jste postupovala při provádění kvalitativní analýzy - částečně zodpovězeno. doc. Brychta - Jakým způsobem jste kalkulovala výši tržeb a nákladů u irské společnosti; co bylo zdrojem užitých dat - zodpovězeno prof. Tumpach - Ve Vaší práci uvádíte na straně 69 hodnotu mediánu, ale i výši aritmetického průměru - vysvětlete, co tyto hodnoty znamenají a jak byly stanoveny. - zodpovězeno. doc. Brychta - Poukázal na užití zastaralých informačních zdrojů a na nedostatky v provedené analýze.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record