Show simple item record

Data Backup Proposal and Implementation for the Company

dc.contributor.advisorKříž, Jiřícs
dc.contributor.authorHriadeľ, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:04Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:04Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHRIADEĽ, O. Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120071cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178128
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze současného stavu a požadavkům investora. V poslední části navrhuji a implementuji konkrétní řešení zálohovacího plánu s maximálním ohledem na ekonomickou a kvalitativní stránku návrhu. Kromě návrhu a realizaci zálohové plánu se věnuji i návrhu směrnice o zálohování.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the development of a new backup plan and its implementation. In introductory part of the thesis I explore the theorethical backround of data backup and data management. Next part is dedicated to analysis of current state and investor requierements. Last part is aimed to implementation of new backup plan with focusing on economic and quality point of view. Besides concept and realization of backup plan the concept of the backup directive is created .en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZáloha datcs
dc.subjectochrana datcs
dc.subjectnastavení backup plánucs
dc.subjectNAS úložištěcs
dc.subjectobnova datcs
dc.subjectsměrnicecs
dc.subjectData backupen
dc.subjectdata protectionen
dc.subjectbackup plan setupen
dc.subjectNAS storageen
dc.subjectdata recoveryen
dc.subjectdirectiveen
dc.titleNávrh a implementace plánu zálohování dat společnostics
dc.title.alternativeData Backup Proposal and Implementation for the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:28cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120071en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:34:10en
sync.item.modts2020.03.30 20:14:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoch, Milošcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Jordán - Kde bude umístěna každá ze záloh uvedená ve Vaší práci? - odpovězeno. prof. Dostál - Uvažoval jste o zálohování do cloudu? - odpovězeno. doc. Novotný - Co jste konkrétně doporučil k nákupu pro realizaci Vaší práce? - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record