Show simple item record

Improving business processes

dc.contributor.advisorKříž, Jiřísk
dc.contributor.authorLauková, Dominikask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:04Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:04Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLAUKOVÁ, D. Zlepšení business procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178131
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované základné pojmy súvisiace s touto problematikou. Analytická časť sa venuje zmapovaniu súčasného stavu spoločnosti a jej podnikových procesov, ktoré tvoria základ pre návrh ich optimalizácie v návrhovej časti diplomovej práce pomocou CRM systému.sk
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is look at ways of optimising business processes in a specific company acting as an insurance intermediary. The thesis consists of a theoretical part which defines the basic concepts of the issue. The analytical part maps the current state of the business processes in the company, which serves as the foundation of a proposal for their optimization with the use of a CRM system.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikový processk
dc.subjectOptimalizácia procesovsk
dc.subjectProcesné riadeniesk
dc.subjectCRM systémsk
dc.subjectCRM stratégiask
dc.subjectBusiness processen
dc.subjectProcess improvementen
dc.subjectProcess managementen
dc.subjectCRM systemen
dc.subjectCRM strategyen
dc.titleZlepšení business procesůsk
dc.title.alternativeImproving business processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:30cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:53en
sync.item.modts2020.03.31 16:18:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCserhelyiová, Jarmilask
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Jordán - Co si představujete pod pojmem "kvalita" u CRM systému? - odpovězeno. Ing. Smolíková - Z čeho jste vycházela při sestavení SWOT analýzy? - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record