Show simple item record

Structure From Motion From Multiple Views

dc.contributor.advisorProcházková, Janacs
dc.contributor.authorMrkvička, Danielcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:27Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:27Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMRKVIČKA, D. Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116845cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178134
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény užitím dvou nebo více obraz. Popisuje celý proces rekonstrukce skládající se z detekce bod v obrazech, nalezení příslušnégeometrie mezi obrazy a výsledné promítnutí těchto bodů do prostoru scény. Práce dale zahrnuje i popis vlastní aplikace, která demonstruje popsané metody.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the reconstruction of the scene using two or more images. It describes the whole reconstruction process consisting of detecting points in images, finding the appropriate geometry between images and resulting projection of these points into the space of scene. The thesis also includes a description of the application, which demonstrates the described methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRekonstrukce scénycs
dc.subjectprojektivní geometriecs
dc.subjectfundamentální maticecs
dc.subjecttrifokální tenzorcs
dc.subjectSURFcs
dc.subjectScene reconstructionen
dc.subjectprojective geometryen
dc.subjectfundamental matrixen
dc.subjecttrifocal tensoren
dc.subjectSURFen
dc.titleRekonstrukce 3D objektů z více pohledůcs
dc.title.alternativeStructure From Motion From Multiple Viewsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-07:32:59cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116845en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:05:26en
sync.item.modts2020.03.31 13:12:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtarha, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Horová, CSc. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl prezentaci svojí diplomové práce na téma: Rekonstrukce 3D objektů z více ohledů. Následně diplomant odpovídal na otázky dané oponentem. V následující diskuzi položil otázku doc. Karpíšek týkající se kalibrace kamery a výsledné rekonstrukce. Docent Martišek se ptal na českou literaturu a lineární transformaci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record