Show simple item record

Sports car rear wing numerical optimization

dc.contributor.advisorŠtefan, Davidcs
dc.contributor.authorFeldová, Petracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:28Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFELDOVÁ, P. Optimalizace zadního křídla závodního vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117158cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178138
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci zadního přítlačného křídla sportovního vozu s využitím open-source softwarů. Práce je věnována optimalizaci 2D profilu zadního křídla vozu. Jako prostředí pro optimalizaci byl zvolen programovací jazyk Python a jako optimalizační funkce algoritmus diferenciální evoluce. Tento algoritmus je dále propojen se softwarem Xfoil, který počítá aerodynamické charakteristiky. Jako parametr posuzující aerodynamickou účinnost byl zvolen poměr vztlakového a odporového koeficientu (C_L/C_D). Druhá část práce se zabývá CFD výpočtem proudění kolem celého vozu a je provedena v open-source softwaru OpenFOAM. Optimalizací profilu křídla bylo dosaženo přibližně 7.9 % zlepšení parametru C_L/C_D, při zachování stability křídla. Přínosem této práce je možnost využití open-source softwarů pro optimalizaci i CFD analýzu, což může do budoucna ušetřit firmám náklady spojené s nákupem licencí komerčních softwarů.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on optimization of rear wing of sport car by using open-source software. The optimization of 2D profile of the rear wing is present in this thesis. Python environment was chosen for optimization and evolutionary algorithm was is used as optimization function. This algorithm is further connected to Xfoil software, which is computing aerodynamic characteristic. The ratio of the lift and drag coefficients (C_L/C_D) is chosen as parameter which considers the aerodynamic efficiency. The CFD computation of flowing around the whole car is provided in open-source software OpenFOAM. . The profile optimization results to approximately 7.9 % raise of the parameter C_L/C_D, in the same wing stability. The main benefit of this work is to use open-source software for the optimization and CFD analysis, which in future might save company’s resources by not buying expensive commercial software licenses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectprofilcs
dc.subjectzadní křídlocs
dc.subjectaerodynamikacs
dc.subjectsportovní vůzcs
dc.subjectvztlakcs
dc.subjectodporcs
dc.subjectparametrizacecs
dc.subjectXfoilcs
dc.subjectOpenFOAMcs
dc.subjectevoluční algoritmuscs
dc.subjectCFDen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectprofileen
dc.subjectrear wingen
dc.subjectaerodynamicen
dc.subjectsport caren
dc.subjectliften
dc.subjectresistanceen
dc.subjectparametrizationen
dc.subjectXfoilen
dc.subjectOpenFOAMen
dc.subjectevolutionary algorithmen
dc.titleOptimalizace zadního křídla závodního vozucs
dc.title.alternativeSports car rear wing numerical optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-10-11:01:39cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117158en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:06:38en
sync.item.modts2020.04.01 01:15:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRudolf, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen)cs
but.defenceStudentka odprezentovala svoji DP. Následují odpovědi na otázky oponenta doc. Rudolfa (nepřítomen). doc. Štigler položil otázku ohledně poměru cl/cd a minimalizaci tohoto poměru. Dále pak se zeptal ohledně problěmatiky přesné polohy zadního křídla na voze. doc. Fialová se zeptala na vliv vozovky s ohledem na odpor auta. prof. Kozubokvá se zeptala na použití modelu turbulence a časovou závislot výpočtu. doc. Štigler se zeptal jestli když výpočet zkonverguje, tak se obdrží správné výsledky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record