Show simple item record

Study of transverse velocity field in the vicinity of rotating wheel with assumption of forced convection of disc brake

dc.contributor.advisorŠtefan, Davidcs
dc.contributor.authorRegner, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:28Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationREGNER, D. Studie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117159cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178139
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá změnou rychlostního pole v oblasti kola osobního automobilu v důsledku lokální změny teploty způsobené konvekcí od kotoučové brzdy. Dále pak stanovením parametrů aplikovatelných na libovolný disk kola automobilu a studiem vlivu těchto parametrů na aerodynamické vlastnosti vozu a termodynamické vlastnosti kotoučové brzdy. Jedná se o výpočtovou práci provedenou v programu StarCCM+. V první části práce jsou popsány základní rovnice a postupy využité pro výpočetní modelování a poznatky v dané oblasti. V druhé části je ukázáno, jakým způsobem byly nastaveny parametry disků, vybrána geometrie a dále také popsán proces nastavení výpočetního řešiče. V závěrečné části jsou porovnány rychlostní pole pro izotermický a termodynamický model a diskutovány vlivy jednotlivých parametrů na rychlostní pole, koeficient aerodynamického odporu a pro výpočet s teplem také na vývoj teplot kotouče brzdy.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with the influence of a local change of temperature due to advection from disc brake to axial velocity field close to the rotating wheel of a car. The second goal is to set parameters applicable to various wheel discs and study of the influence of these parameters to aerodynamical properties of car and thermodynamical properties of the disc brake. The thesis is numerically executed in StarCCM+. The first part focuses on theoretical background about the numerical solution and current status of research. There are described disc parameters, geometry input and solver settings in the second part. The final part deals with a comparison of velocity fields for isothermal and thermodynamical model and evaluates the influence of parameters to velocity field, aerodynamical drag and thermodynamical performance of the brake.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlíčová slova Externí aerodynamika vozucs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectrotující kolacs
dc.subjectkotoučová brzdacs
dc.subjectteplocs
dc.subjectaerodynamický odporcs
dc.subjectExternal road vehicle aerodynamicsen
dc.subjectCFDen
dc.subjectRotating wheelsen
dc.subjectDisc brakeen
dc.subjectHeaten
dc.subjectAerodynamic dragen
dc.titleStudie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdycs
dc.title.alternativeStudy of transverse velocity field in the vicinity of rotating wheel with assumption of forced convection of disc brakeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-10-12:46:41cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117159en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:06:40en
sync.item.modts2020.04.01 01:48:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePolanský, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen)cs
but.defenceZačátek prezentace 11:00, konec prezentace cca 11:16. Student aktivně odpověděl na otázky nepřítomného oponenta doc. Polanského. V rozpravě: prof. Kozubková se zeptala jak byla definována podmínka proměnné hustoty vzduchu v CFD výpočtu. prof. Pochylý se zeptal, jaký vliv na aerodynamický odpor má výška podvozku auta nad vozovkou. doc. Florián se zeptla, jak velký vliv má samotná karoserie na aerodynamický odpor s ohledem na bezpečnostní omezení tvaru karoserie. Další otázka k teplotě kotouče.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record