Show simple item record

Possibilities of Point Cloud and Mesh Model Creation of Accident Site Using Photographs

dc.contributor.advisorKřižák, Michalcs
dc.contributor.authorMojžyšek, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:31Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:31Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMOJŽYŠEK, T. Možnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other104361cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178144
dc.description.abstractPředmětem této závěrečné práce je vytvoření mračna bodů a z něj pak vytvoření síťového modelu zvolených křižovatek a jejich aplikace v soudně-inženýrské praxi. V první části práce je popsána metodika sběru dat a postup tvorby mračna bodů a tvorby síťového modelu. Která je následně aplikována na konkrétní křižovatky. Na základě čehož dochází k porovnání modelů a zhodnocení programů pro tvorbu mračna bodů a síťových modelů. Vytvořené modely jsou pak dále užity v soudně-inženýrské praxi k řešení omezeného výhledu na daných křižovatkách.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on creating point cloud and mesh model of chosen intersections and their applications in forensic-engineering praxis. In the first part, we describe a workflow for creating point cloud and mesh model of intersection by digital photogrammetry. In the second part, we applied these at chosen intersections. Which leads us to the comparison of three digital photogrammetric programs which we used to make point clouds and mesh models. At the end of thesis, we use our mesh models in forensic-engineering praxis and we decide about barriers in sign conditions at intersections.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMračno bodůcs
dc.subjectsíťový modelcs
dc.subjectdigitální fotogrammetriecs
dc.subjectrozhledové poměrycs
dc.subjectkřižovatkycs
dc.subjectPoint clouden
dc.subjectmesh modelen
dc.subjectdigital photogrammetryen
dc.subjectsign conditionsen
dc.subjectintersectionsen
dc.titleMožnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografiícs
dc.title.alternativePossibilities of Point Cloud and Mesh Model Creation of Accident Site Using Photographsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-10-17:01:05cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidelcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104361en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:56:29en
sync.item.modts2020.03.30 22:49:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBradáč, Albertcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceZávěrečnou práci obhájil jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval velmi dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Diplomant zodpověděl otázky oponenta diplomové práce. Otázky komise: Pro řešenou křižovatku, jak lze uvažovat rozhledové trojúhelníky? Jaká je přesnost jednotlivých použitých metod? Jaké je hodnocení použitých softwaru z hlediska uživatele? Použitelnost mračna bodů do simulačního programu? Jaká je časová náročnost sběru dat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record