Show simple item record

Rent Rates in Office Premises in Mladá Boleslav and the Influencing Factors

dc.contributor.advisorDoležalová, Monikacs
dc.contributor.authorDúpalová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:32Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDÚPALOVÁ, M. Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Mladá Boleslav a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178148
dc.description.abstractDiplomová práce se zajímá o současnou problematiku nájemného v administrativních budovách na realitním trhu ve městě Mladá Boleslav. Úvodní část se věnuje definováním, co to je nemovitá věc a rovněž vysvětluje pojem administrativní budova, dále popisuje, jakým způsobem je rozdělen realitní trh, jaké existují typy kanceláří a jak se dělí nájemné. V návaznosti na teoretickou část a získané informace byla vytvořena databáze inzerovaných nabídek administrativních prostor. Diplomová práce se zabývá identifikací podstatných faktorů, které výši ceny nájemného ovlivňují. Výsledné údaje jsou zpracovány do tabulek, grafů a rovněž je vytvořena cenová mapa nájemného. V závěru práce je provedeno vyhodnocení zjištěných údajů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is interested in current problems of rent in administrative buildings on the real estate market in Mladá Boleslav. The introductory part is devoted to defining what an immovable thing is and also explains the concept of an office building, then describes how the real estate market is divided. Following the theoretical part and the information obtained, a database of than thirty advertised offers of administrative premises was created. The diploma thesis deals with the identification of significant factors influencing the rent price. The resulting data is processed into tables, graphs and a rental price map is also created. At the end of the thesis, an evaluation of the detected data is performed. Keywordsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRealitní trhcs
dc.subjectadministrativní prostorcs
dc.subjectkancelářcs
dc.subjectnájemnécs
dc.subjectměsto Mladá Boleslavcs
dc.subjectcenová mapacs
dc.subjectReal estate marketen
dc.subjectcommercial spaceen
dc.subjectofficeen
dc.subjectrenten
dc.subjectMladá Boleslav cityen
dc.subjectprice map.en
dc.titleNájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Mladá Boleslav a faktory, které je ovlivňujícs
dc.title.alternativeRent Rates in Office Premises in Mladá Boleslav and the Influencing Factorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-13-17:09:24cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:35:49en
sync.item.modts2020.03.31 10:18:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtěpánková,, Vladěnacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Milada Komosná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma: Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Mladá Boleslav a faktory, které je ovlivňují. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala přiměřeně. Na otázky komise odpověděla. Rovněž na doplňkové otázky od oponetky závěrečné práce odpověděla. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Odůvodněte rozdíl u průměrného nájemného uvedené v tabulce. Víte co je to medián? Ing. Tomáš Matras položil otázku: Jaký druh statistického průměru využíváte? Uvádíte Kč/m2, za jaké období jsou tyto hodnoty uvedeny? Vylučovala jste extrémy? Jak staré jsou data realizovaných nájmů oproti nabídkových? Ing. Milada Komosná Ph.D., položila otázku č. Uvádíte 7 realizovaných vzorků, pochází pouze z jedné budovy či nikoli? Proč jste nepoužila žádný přepočet? Obhajoba: Dcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record