Show simple item record

The Production Technology of unrotary part with flange

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorPřikryl, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:18:35Z
dc.date.available2019-05-17T12:18:35Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPŘIKRYL, Z. Technologie výroby nerotační součásti s přírubou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37686cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17826
dc.description.abstractPráce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační součásti s přírubou. V další části práce obsahuje zhodnocení způsobů výroby krytu řemenového převodu vzhledem k požadavkům na sériovost a výslednou přesnost a kvalitu. Navazující část obsahuje návrh technologie výroby krytu řemenového převodu pomocí tváření z plechu. V následujících částech se práce věnuje vypracování přesného technologického postupu výroby součásti, provedení technologických výpočtů a návrhu sestavy nástroje. Závěrem práce je technicko-ekonomické zhodnocení navržené technologie výroby.cs
dc.description.abstractStudy describes application of forming technology for the production of unrotary parts with flange. The Study considers preliminary technology of forming processes in general. Further includes problems about drawing of unrotary parts with flange from singular to complex shaped. The next part of study includes evaluation of methods of the production belt gear shelter considering product criterias for series production and final accuracy and quality. Following part includes suggestion of the production technology of belt gear shelter using sheet metal forming. In the next parts of the study attends to accurate technological process elaboration of the components, to technological calculations and to project tool configuration. In conclusion the study includes technoeconomic evaluation of propřed technology production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologie tvářenícs
dc.subjectplechcs
dc.subjectnerotační součástcs
dc.subjectpřírubacs
dc.subjecttvářecí sílacs
dc.subjectpřístřihcs
dc.subjectpočet tažných operacícs
dc.subjectpřidržovačcs
dc.subjecttažná vůlecs
dc.subjecttažný poloměr.cs
dc.subjectForming technologyen
dc.subjectsheet metalen
dc.subjectunrotary parten
dc.subjectflangeen
dc.subjectforming poweren
dc.subjectblanken
dc.subjectnumber of drawing operationsen
dc.subjectholderen
dc.subjectdrawing clearanceen
dc.subjectdrawing radius.en
dc.titleTechnologie výroby nerotační součásti s příruboucs
dc.title.alternativeThe Production Technology of unrotary part with flangeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-06-22-13:28:01cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37686en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:48:35en
sync.item.modts2020.04.01 02:44:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHušek, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (člen) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem a výsledky bakalářské práce. Odpověděl na otázky oponenta. Na studenta byly směřovány dotazy: 1. Co se rozumí termínem "náklady na převozy"? 2. Je součást sériově vyráběna? 3. Byly počítány pružiny přidržovače? 4. Jak se budou vyrábět přístřihy? 5. Proč jste volil poloměry u výrobku tak, jak jste je uvedl? 6. Střižná vůle?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record