Show simple item record

Evaluation of Business Performance Through Financial Analysis Tools

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorVeselý, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:12:39Z
dc.date.available2019-06-20T08:12:39Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVESELÝ, T. Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117891cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178594
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku TOS Znojmo a.s., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem převodových zařízení. Tato práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na principy finanční analýzy a její využití v praxi. V druhé části je provedena analýza vybraného podniku a ve třetí části budou, na základě výsledků, stanoveny opatření a návrhy na zlepšení finanční situace podniku.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is „Evaluation of the efficiency of the company using financial analysis tools“. This bachelor thesis deals with evaluation of the financial situation of the company TOS Znojmo a.s., which is focused on development, production and sale of transmission equipment. The thesis is divided into three parts. The first part is focused on principles financial analysis and its use in practice. In the second part is made an analysis of the chosen company and in the third part there will be determined measures and proposals for improvement of financial situation based on the results of financial analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectmetody finanční analýzycs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectmethods of financial analysisen
dc.titleHodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzycs
dc.title.alternativeEvaluation of Business Performance Through Financial Analysis Toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:28cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117891en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:01:57en
sync.item.modts2021.11.12 17:53:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDvořák, Petrcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Jan Pěta, Ph.D. Kde jsou v rozvaze závazky společnosti? odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. Je expanze do zahraničí jedinou možností rozvoje? Jaké by byly další možnosti? odpovězeno Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. Jak si představujete snížení odpisů? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record