Show simple item record

Optimizing the Assembly Line Process

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorJaníková, Dominikacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:12:40Z
dc.date.available2019-06-20T08:12:40Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationJANÍKOVÁ, D. Optimalizace procesu montážní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117976cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178607
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá část pokračuje představením firmy a analýzou výrobního procesu na montážní lince. Ve třetí, návrhové části, je obsažen návrh na zlepšení, které by mohlo vést ke zlepšení celého výrobního procesu ve firmě.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s thesis focuses on analyzing of process optimization and instalation of manufacture in a chosen company. This bachelor thesis is devided into three parts, whereas the first part is targeted to theoretical basis. The second part continues with introduction of the company at the assembly process. In the third part, there will be a suggestion of changes, which can lead to lean manufacture process in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýrobacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní mapacs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectManifactureen
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectlean productionen
dc.subjectprocessen
dc.subjectprocess mapen
dc.subjectwasteen
dc.titleOptimalizace procesu montážní linkycs
dc.title.alternativeOptimizing the Assembly Line Processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-20-08:02:19cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117976en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:43:21en
sync.item.modts2020.03.31 13:43:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Barbora Hurbišová,cs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Odpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: Kde, k čemu a v jaké fáze odkapává voda? Odpovězeno. Ing. Pavel Holek: Ramínko na stěrač si dělají sami? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record