Show simple item record

Impedance measurement of lead-acid accumulator properties

dc.contributor.advisorAbraham, Pavelcs
dc.contributor.authorVaculík, Sebastiancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:41:41Z
dc.date.available2018-10-21T17:41:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVACULÍK, S. Zjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31844cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17861
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením impedanční charakteristiky kladné experimentální elektrody novou, ve světě ojedinělou, čtyřbodovou metodou střídavým proudem. Teoretická část obsahuje stručný úvod do elektrochemických zdrojů, kam patří i olověné akumulátory, na kterých bylo měření prováděno. Dále je zde popsán princip elektrochemické impedanční spektroskopie a analýza dat, získaných touto metodou, pomocí náhradních obvodů, tvořených pasivními prvky. Experimentální část je věnována popisu měřicího přípravku, pomocí kterého bylo realizováno připojení k měřicímu přístroji, a programu usnadňujícího zpracování výsledků. Hlavním cílem této práce bylo seznámit se s problematikou olověných akumulátorů a s principy impedančního měření. V praktické části pak provést první měření pomocí nové dvoukrokové metody střídavým proudem, založené na elektrochemické impedanční spektroskopii.cs
dc.description.abstractThis work deals with the new and unique four-point method measurement of the impedance characteristics for experimental positive electrode. The theoretical part provides a short introduction to the electrochemical power sources, including the lead-acid batteries, which were used for measurement. Furthermore, there is description of the principle of electrochemical impedance spectroscopy and analysis of obtained data by using the equivalent circuit, consisting of passive components. The experimental section is devoted to the description of the device, which is used for realization of connection of electrodes with Potenciostat VSP, and program which is used for the simplification of processing of results. The main aim of this bachelor thesis is to get better understanding of lead-acid accumulators and impedance measurements. At practical part of the thesis I performed first measurements by two-step method based on electrochemical impedance spectroscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectolověný akumulátorcs
dc.subjectčtyřbodová rozdílová metoda střídavým proudemcs
dc.subjectekvivalentní obvodycs
dc.subjectelektrochemická impedanční spektroskopiecs
dc.subjectelektrochemické zdrojecs
dc.subjectprvky ekvivalentních obvodůcs
dc.subjectlead-acid accumulatoren
dc.subjectfour point differential method of alternating currenten
dc.subjectequivalent circuiten
dc.subjectelectrochemical impedance spectroscopyen
dc.subjectelectrochemical sourcesen
dc.subjectthe equivalent circuit elementsen
dc.titleZjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřenímcs
dc.title.alternativeImpedance measurement of lead-acid accumulator propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:12cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31844en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:56:29en
sync.item.modts2021.11.08 13:03:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNeoral, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Prosr, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby:cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record