Show simple item record

Personal Data Protection in the Company

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorVáclavková, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:12:42Z
dc.date.available2019-06-20T08:12:42Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVÁCLAVKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118385cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178622
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na popis ochrany osobních údajů ve firmě. Obsahuje vysvětlení pojmů spojených s ochranou osobních údajů a následný návrh metodiky ochrany osobních údajů ve společnosti. První část práce specifikuje teoretická východiska a popisuje základní pojmy. Další kapitola pojednává o současném stavu ochrany osobních údajů a poslední část práce obsahuje navrhnutá řešení nedostatků zjištěných v analýze současného stavu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the description of the protection of personal data in the company. It includes explanation of terms connected with protection of personal data and subsequent suggestion of methodology of protection of data in company. The first part of the thesis specifies the theoretical basis and describes the basic terms. Next chapter deals with the current state of the protection of personal data and the final part contains suggested solution for the drawbacks found in the analysis of current state.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGDPRcs
dc.subjectosobní údajecs
dc.subjectochrana osobních údajůcs
dc.subjectGDPRen
dc.subjectpersonal dataen
dc.subjectpersonal data protectionen
dc.titleOchrana osobních údajů ve společnostics
dc.title.alternativePersonal Data Protection in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-19-09:33:23cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118385en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:09:28en
sync.item.modts2020.04.01 01:10:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJakubský, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. Jsou data, která uchováváte se souhlasem zákazníka, nebo vše plyne ze zákona? Co se stane, když zákazník nesouhlasí s uchováním údajů? - odpovězeno Ing. Vilém Jordán Jaký máte názor na zákon o kybernetické bezpečnosti a o GDPR? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record