Show simple item record

Evaluation of the Economic Efficiency of the Vineyard Planting

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorVitouch, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:12:56Z
dc.date.available2019-06-20T08:12:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVITOUCH, J. Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119406cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178642
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit efektivnost investičního projektu Vinařství X z Hustopečí do výsadby vinice a porovnat jej s alternativními variantami realizace tohoto projektu s ohledem na dosažená zjištění. Výsledkem tohoto porovnání pak bude návrh optimální varianty investice do výsadby vinice pro Vinařství X. Bakalářská práce má dvě základní části. Vliterární rešerši je představena problematika vinohradnictví se zaměřením na problematiku získávání suroviny provýrobu vína a hodnocení efektivnosti investic. Vlastní práce se pak skládá z kvantifikace kapitálových výdajů a provozních nákladů spojených se získáváním vinných hroznů. V souvislosti s uvedeným cílem je zde také hodnocena nákladovost, doba návratnosti investice, čistá současná hodnota investice a vnitřní výnosové procento jednotlivých variant získávání vinných hroznů.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to economically evaluate the effectiveness of the investment project of Winery X from Hustopece to planting the vineyard and compare it with the alternative variants of the implementation of this project with respect to the findings. The result of this comparison will then be the design of the optimal variant of the investment in the planting of vineyards for the Winery X. The bachelor thesis has two basic parts. The literary research introduces the problems of viticulture with a focus on the issue of obtaining raw materials for wine production and evaluation of investment efficiency. The actual work consists of quantification of capital expenditures and operating costs associated with grape acquiring and harvesting. In connection with the above objective, the costs, the return on investment, the net present value of the investment, and the internal rate of return to the different possibilities of wine grape acquiring are also evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvinařstvícs
dc.subjectvinohradnictvícs
dc.subjectprovozní nákladycs
dc.subjectúsporycs
dc.subjectčistá současná hodnota investicecs
dc.subjectvnitřní výnosové procentocs
dc.subjectwineryen
dc.subjectviticultureen
dc.subjectoperating costsen
dc.subjectsavingsen
dc.subjectnet present value of the investmenten
dc.subjectinternal rate of returnen
dc.titleHodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinicecs
dc.title.alternativeEvaluation of the Economic Efficiency of the Vineyard Plantingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:28cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119406en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:03:38en
sync.item.modts2021.11.12 21:01:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - viz. posudek. Zodpovězeno. otázka oponenta - viz. posudek. Zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - pozemek a technické zajištění se odepisují ve dvou různých skupinách, vysvětlete. Zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Byla reflektována výhodnost nákupu hroznů od místních dodavatelů vůči zahraničním dodavatelům? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record