Show simple item record

Assessing Selected Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorZemková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:12:58Z
dc.date.available2019-06-20T08:12:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationZEMKOVÁ, K. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119503cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178660
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných finančních ukazatelů pro společnost Teknia Uherský Brod, a. s. Vypočtené finanční ukazatele jsou dále podrobeny analýze časových řad a pomocí regresní analýzy je určen jejich budoucí vývoj pro následující dva roky. Dále jsou finanční ukazatele porovnávány s finančními ukazateli konkurenční společnosti. Na základě výsledků analýzy jsou navrhnuty řešení pro zlepšení situace společnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the evaluation of selected financial indicators for the company Teknia Uherský Brod, a. s. The calculated financial indicators are further subjected to time series analysis and their future development for the next two years is determined by regression analysis. Furthermore, the financial indicators are compared with the financial indicators of the competing company. In the end there are proposed solutions for improving the company’s situation based on the results of the analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectstatistical methodsen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.titlePosouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAssessing Selected Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:29cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119503en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:33:45en
sync.item.modts2020.03.31 01:48:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovotná, Veronikacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno další otázky: doc. Škapa - Uvádíte "100% na vybrané druhy výrobků", kolik by to stálo? - zodpovězeno dr. Pěta - Upravovala jste nějak účetní výkazy a zohlednili jste změnu v 2016? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record