Show simple item record

Proposal of Communication Mix of Selected Company in the Trade and Service Sector

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorKuldová, Sabinacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:13:31Z
dc.date.available2019-06-20T08:13:31Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKULDOVÁ, S. Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119678cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178707
dc.description.abstractHlavní cíl bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Lemur v.s.a. a návrhy na jeho zlepšení. Teoretická část bakalářské práce se pak zaměřuje na popis východisek, která s danou problematikou souvisí. Nedílnou součástí bakalářské práce je také charakteristika společnosti, marketingový mix, SWOT analýza a v neposlední řadě komunikační mix, na něhož jsou v poslední části práce zpracovány návrhy na zlepšení současné situace.cs
dc.description.abstractThe main objective of this bachelor thesis is the analysis, evaluation of the existing communication mix of the company Lemur v.s.a. and it’s proposals to improve it. The theoretical part of the bachelor thesis focuses on a description of the basics, which are related to the issue. Integral part of this thesis is also a company characteristics, marketing mix, SWOT analysis and last but not least communication mix to which are processed suggestions for improvement of the current situation in the last part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKomunikační mixcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectvztahy s veřejnostícs
dc.subjectpodpora prodejecs
dc.subjectCommunication mixen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectadvertisingen
dc.subjectpublic relationsen
dc.subjectsales promotionen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služebcs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix of Selected Company in the Trade and Service Sectoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-09-11-08:07:46cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119678en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:43:41en
sync.item.modts2020.03.31 13:52:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDostalíková, Hanacs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího práce - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hornungová: V kalkulaci mzdových nákladů uvádíte částku 350 Kč na jednoho instruktora. Jedná se o částku na celý den? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hornungová: Jaký je rozpočet společnosti na propagační aktivity? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka Ing. Hornungová: V práci postrádám zhodnocení finanční situace společnosti. připomínka Ing. Hornungová: V práci postrádám propracovanost návrhů. doc. Hromádka: Na čem jsou založeny variabilní náklady společnosti? A jsou neměnné v rámci roku? - odpovězeno částečně doc. Hromádka: Jak jsou stanoveny fixní náklady společnosti? - odpovězeno v plném rozsahu doc. Zinecker: Na začátku uvádíte myšlenku o podnikání. Mohla byste tuto myšlenku, že podnikání spočívá v tom, že lidé dělají činnosti, které jiní dělat nechtějí? - odpovězeno v plném rozsahucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record